Hội nghị hội thảo

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số
Tuần Châu, Quảng Ninh., 21/05/2017 - 25/05/2017 Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại
Tuần Châu, Quảng Ninh, 12/05/2017 - 14/05/2017 Chi tiết
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, Viet Nam, 20/02/2017 - 24/02/2017 Chi tiết
Tôpô của kỳ dị, Hà Nội 2017
C2-714, 20/02/2017 - 22/02/2017 Chi tiết
Giả thuyết đơn đạo và Lý thuyết kì dị
Tuần Châu, Quảng Ninh, 13/01/2017 - 16/01/2017 Chi tiết
ASIACRYPT 2016
KS Intercontinental Hà Nội, 04/12/2016 - 08/12/2016 Chi tiết