Giáo dục AI cho học sinh phổ thông

Thời gian: 08:30 đến 11:40 Ngày 02/12/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu, nội dung:

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu đang tạo nên cuộc cách mạng trong mọi mặt của đời sống, vì thế việc trang bị cho thế hệ trẻ tương lai, ngay từ bậc học phổ thông, không chỉ những kiến thức cơ bản về khoa học máy tính mà còn cả những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo trở nên vô cùng quan trọng.   Việc đưa AI vào nhà trường đã được thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước theo các hình thức khác nhau.   

Hội thảo “Giáo dục AI cho học sinh phổ thông” nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và trên thế giới về việc giảng dạy Trí tuệ nhân tạo (AI) ở các cấp học phổ thông, qua đó làm rõ các vấn đề chính yếu trong xây dựng mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy trí tuệ nhân tạo ở trường phổ thông.

Đối tượng tham dự:

Giáo viên, giảng viên dạy AI ở phổ thông và đại học, cán bộ nghiên cứu AI, nhà quản lý giáo dục các cấp, sinh viên Sư phạm Toán, Tin, Toán ứng dụng, một số học sinh phổ thông và những người quan tâm tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Trường Đại học Sài Gòn;
  • Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức:

  • PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • PGS.TS. Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Chủ tịch Hội Toán học TP. Hồ Chí Minh;
  • PGS.TS. Lê Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn;
  • PGS.TS. Kiều Phương Chi, Trưởng khoa Toán ứng dụng Trường Đại học Sài Gòn, Tổng thư ký Hội Toán học TP. Hồ Chí Minh;
  • Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh;
  • Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Phổ thông trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức tham dự: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Trực tuyến chỉ dành cho đại biểu ngoài TP. Hồ Chí Minh).

Đăng ký tham dự: Tại đây

Thời hạn đăng ký tham dự: 30/11/2023

Liên hệ:

Thư ký Nguyễn Quang Huy. nqhuy@viasm.edu.vn