Trường Thu về Điều khiển Hệ động lực và Tối ưu phi tuyến ASCHCONOOP 2023

Thời gian: 08:00:08/09/2023 đến 15:30:09/09/2023

Địa điểm: VIASM, 157 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Đơn vị tổ chức:

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Mô tả:

Trường Thu ASCHCONOOP 2023 nhằm mục đích giới thiệu cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và tiến sĩ mới tốt nghiệp ngành Toán một số chủ đề nghiên cứu trong tối ưu phi tuyến, điều khiển hệ động lực và bài toán có nhiễu kỳ dị. Trường cũng giúp học viên nâng cao kỹ năng tính toán số thông qua những phiên hướng dẫn lập trình. Nó cũng là một diễn đàn để các nhà nghiên cứu thảo luận, trao đổi các ý tưởng và tìm kiếm sự hợp tác. 

Để có thể tham dự được tất cả các phiên, học viên nên mang theo máy tính cá nhân với một phần mềm lập trình, tốt hơn là MATLAB, đã được cài đặt.

Ban tổ chức:

  • Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • Nguyễn Thanh Sơn, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Liên hệ: