Hội nghị hội thảo

Winter school on algebraic topology and its Applications
Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE), 04/12/2023 - 08/12/2023 Chi tiết
Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2023
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 16/11/2023 - 17/11/2023 Chi tiết
Hội thảo về “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn toán trong lĩnh vực khoa học xã hội”
Hội trường 102 nhà C, Trường Đại học Hà Nội (HANU), 03/11/2023 - 04/11/2023 Chi tiết
Vietnam-France Meeting on Mathematics for Development
VNU University of Science, VIASM, 21/09/2023 - 23/09/2023 Chi tiết
Trường Thu về Điều khiển Hệ động lực và Tối ưu phi tuyến ASCHCONOOP 2023
VIASM, 157 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam., 08/09/2023 - 09/09/2023 Chi tiết
HỘI NGHỊ TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, 08/08/2023 - 12/08/2023 Chi tiết
The Korea-Taiwan-Vietnam Joint Meeting on Discrete Geometry and Geometric Measure Theory
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 17/07/2023 - 19/07/2023 Chi tiết
Summer School On Recent Advances in Deep Learning
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 30/06/2023 - 01/07/2023 Chi tiết