Hội nghị hội thảo

Vietnamese Climate Science and Environmental Modelling Network (VCSEMN)
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi, 06/04/2023 Chi tiết
Mini-course: Controllability of Partial Differential Equations and Related Topics
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 157 Chua Lang street, Hanoi, 03/04/2023 - 05/04/2023 Chi tiết
SCHOOL ON COMPUTATIONAL COMMUTATIVE ALGEBRA
Hue University of Education, Hue city, Vietnam, 19/03/2023 - 25/03/2023 Chi tiết
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ - MOD ĐỒNG NAI 2023
TP Long Khánh, Đồng Nai, 11/03/2023 Chi tiết
Hội thảo: Phương trình vi phân và các chủ đề liên quan (Workshop on Differential Equations and Related Topics)
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) 157 Chùa Láng, Hà Nội, 09/03/2023 Chi tiết
Conference on Blockchain Computing
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, 29/11/2022 - 04/12/2022 Chi tiết
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ GIA LAI 2022 
Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, TP. Pleiku, Gia Lai, 27/11/2022 Chi tiết
The 25th Conference of the Oriental COCOSDA
The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang, Dong Da, Hanoi., 24/11/2022 - 26/11/2022 Chi tiết