Hội nghị hội thảo

Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 26/08/2024 - 30/08/2024 Chi tiết
Summer School on Deep Learning
Duy Tan University, Da Nang, 06/08/2024 - 10/08/2024 Chi tiết
Minicourse: Synergies of probabilistic and extremal combinatorics.
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, 05/08/2024 - 09/08/2024 Chi tiết
Trường hè Vật lý Toán năm 2024
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 05/08/2024 - 10/08/2024 Chi tiết
Mini-course: Twisted commutative algebras, polynomial representations and functor categories
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, 26/07/2024 Chi tiết
Trường hè về thống kê toán và học máy
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 24/07/2024 - 30/07/2024 Chi tiết
Summer school in PDE and applications 2024
Saigon University, HCM city, 22/07/2024 - 27/07/2024 Chi tiết
Mini-course: Mathematical Problems in Kinetic Theory
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, 18/07/2024 - 19/07/2024 Chi tiết
Mini-course: An introduction to the theory of wave and kinetic equations
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, 16/07/2024 - 17/07/2024 Chi tiết
Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, 15/07/2024 - 19/07/2024 Chi tiết