Hội nghị hội thảo

Hội thảo: Xây dựng và phát triển tạp chí Toán ứng dụng hướng tới đạt chuẩn ISI, Scopus
Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157B Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, 06/04/2022 Chi tiết
Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 18/01/2022 - 19/01/2022 Chi tiết
Hội thảo Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 26/12/2021 - 27/12/2021 Chi tiết
Hội thảo: “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 09/12/2021 - 10/12/2021 Chi tiết
Hội thảo Toán ứng dụng và Khoa học máy tính
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán-157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 03/12/2021 - 04/12/2021 Chi tiết
HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC VIỆT NAM NĂM 2021
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội., 26/11/2021 - 27/11/2021 Chi tiết
Hội thảo Phương trình vi phân và Hệ động lực
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội., 24/11/2021 Chi tiết
Hội nghị khoa học “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THỜI SỰ TRONG TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG”
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán &Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 30/10/2021 - 31/10/2021 Chi tiết
Hội thảo “Đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu như thế nào?”
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội., 25/09/2021 Chi tiết