Hội nghị hội thảo

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ 2019 (MATH OPEN DAY 2019 - MOD 2019) “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, 03/11/2019 Chi tiết
Machine Learning Day
Tại hội trường T45, Đại học thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, 24/08/2019 Chi tiết
The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)
C2-714 & Lib, VIASM, 02/07/2019 - 05/07/2019 Chi tiết
Workshop “Function Spaces and Operator Theory”
Tuần Châu, Quảng Ninh, 24/06/2019 - 28/06/2019 Chi tiết
Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting
Quy Nhơn, Việt Nam, 10/06/2019 - 13/06/2019 Chi tiết
Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng
Tuần Châu, Quảng Ninh, 25/05/2019 - 27/05/2019 Chi tiết