TRƯỜNG ĐÔNG VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC

Thời gian: 13:30:22/12/2023 đến 16:30:23/12/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Mục tiêu, nội dung: 

Khái niệm năng lực số đã hình thành trong khoảng hơn 20 năm và thường được sử dụng cùng lúc với các khái niệm như kỹ năng số, năng lực thông tin, năng lực truyền thông. Việc xây dựng cơ sở lý luận, đề xuất, lựa chọn các hoạt động giáo dục toán theo hướng phát triển năng lực số cho người học đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số là hướng nghiên cứu được quan tâm nhiều trong những năm gần đây.

Trường Đông về phát triển năng lực số trong giáo dục toán học là một trong các sự kiện chính do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Hội giảng dạy toán học phổ thông Việt Nam đồng chủ trì tổ chức

Trường Đông về phát triển năng lực số trong giáo dục toán học tập trung vào một số vấn đề chính sau:

 • Phát triển năng lực số cho người học trong giáo dục toán
 • Cơ sở toán - tin trong công nghệ số
 • Khai thác công cụ số trong nghiên cứu giáo dục toán học

Đối tượng tham dự: Các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc các ngành Toán, khoa học giáo dục và giáo viên toán các trường phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức/Host and Co-host institution 

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).
 • Hội Giảng dạy toán học phổ thông Việt Nam (VME).

Ban Tổ chức/Organizing Committee

 • PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).
 • GS.TS. Lê Anh Vinh, Hội Giảng dạy toán học phổ thông Việt Nam (VME). 
 • TS. Trần Cường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • PGS.TS. Phạm Sỹ Nam, Trường Đại học Sài Gòn.
 • TS. Đặng Thị Thu Huệ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

Ban Chương trình/Scientific Committee 

 • GS.TS. Trần Trung, Học viện Dân tộc.
 • PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, Tạp chí Giáo dục.
 • PGS.TS. Nguyễn Chí Thành, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • PGS.TS. Nguyễn Danh Nam, Đại học Thái Nguyên.
 • PGS.TS. Trịnh Thị Phương Thảo, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. 
 • PGS.TS. Trần Kiêm Minh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Ngôn ngữ/Language: Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

Kinh phí và tài trợ

Khoá học là miễn phí đối với tất cả các học viên tham dự. Ban Tổ chức sẽ xem xét tài trợ đi lại và chỗ ở cho một số học viên ngoài thành phố Hà Nội tham dự Trường Đông (ưu tiên khu vực miền Trung và miền Nam).

Đăng ký tham dự và đăng ký  tài trợ: tại đây

 • Hạn đăng ký tham dự/Deadline for registration: Ngày 19 tháng 12 năm 2023 
 • Hạn đăng ký xin tài trợ/Deadline for financial support: Ngày 15 tháng 12 năm 2023 

Liên hệ: 

Về chuyên môn: PGS.TS. Trịnh Thị Phương Thảo. 

 • Điện thoại: 0983.053.500.
 • Email: thaottp@tnue.edu.vn.

Về công tác tổ chức: Thư ký Nguyễn Huyền My, VIASM

 • Điện thoại: 0981158499
 • Email: nhmy@viasm.edu.vn