Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 25/04/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 26/04/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 03/05/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 04/05/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 05/05/2024,

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Số 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Thời gian: 25-26/4/2024 và 03-05/5/2024 (25-26/4/2024: học trực tuyến, 03-05/5/2024: học trực tiếp)

Mục tiêu, nội dung:

Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị và củng cố các kiến thức cơ bản về thống kê và vận dụng phần mềm R để phân tích, xử lý dữ liệu. Đặc biệt chú ý đến kỹ năng sử dụng phần mềm R, việc diễn giải các kết quả thu được khi chạy phần mềm và nhận biết các sai lầm thường gặp. Học viên được hướng dẫn thực hành xử lý số liệu thực tế bằng phần mềm thống kê R qua các dự án cụ thể.

Đối tượng tham dự: 

 Giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà quản lý của các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên viên thuộc các cơ quan nhà nước ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên muốn nâng cao năng lực giảng dạy môn thống kê, năng lực sử dụng công cụ thống kê và kỹ năng sử dụng phần mềm R trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý nhà nước

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:  

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; 
 • Đại học Huế;
 • Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Ban chương trình:

 • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội;
 • TS. Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh;
 • TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại;
 • PGS. TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giảng viên:

 • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội;
 • TS. Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh;
 • PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
 • TS. Ngô Thị Thanh Nga, Trường Đại học Thăng Long;
 • TS. Nguyễn Thị Nhung, Trường Đại học Thăng Long.

Ngôn ngữ: tiếng Việt 

Thời hạn đăng ký tham dự: 20/4/2024

Thời hạn đăng ký tài trợ: 15/4/2024

Liên hệ: Thư ký Phạm Thị Trang (VIASM), pttrang@viasm.edu.vn