Một số kết quả về sự hội tụ của tập điểm hữu hiệu Pareto tương đối và tính nửa liên tục dưới của ánh xạ điểm hữu hiệu Pareto tương đối (tiếp)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/10/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tuyên
Counterparty Risk and Funding: Reduced-Form BSDE Approach
Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30 Ngày 23/10/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Stéphane Crépey
Luật số lớn trong xác suất không giao hoán
Boolean Network Modeling in Biological Networks (part 2)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 22/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Yung-Keun Kwon
Boolean Network Modeling in Biological Networks (part 1)
Split Feasibility Problems and Related Topics
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 21/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thế Vinh
Berkovich spaces and Rigid Geometry (continued)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Thắng
Bổ đề Hoffman cho hệ bất đẳng thức tuyến tính trong không gian Banach và ứng dụng (tiếp theo)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 16/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân
A penalty function method for nonmonotone variational inequality problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Huyên
Bổ đề Hoffman cho hệ bất đẳng thức tuyến tính trong không gian Banach và ứng dụng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 09/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Bản quyền © 2015 thuộc về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Designed by Comsoft1