Stochastic Models of Data Centers: A Journey from Exact Solutions to Scaling Limits
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 30/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (Tuan Phung-Duc), University of Tsukuba & Vietnam-Japan University
Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 30/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 23/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 16/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 09/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 02/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 25/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 18/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 11/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 04/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 28/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 21/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 14/10/2020, 09:30 đến 11:30 ngày 09/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 07/10/2020, 08:15 đến 10:15 ngày 05/10/2020, Địa điểm: Phòng Hội thảo C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trễ
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 29/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười
The distance between density functions and Fisher information (part 3)
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 17/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng
Finite-time attractivity of solutions for semilinear fractional differential equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 15/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Trần Văn Tuấn
The distance between density functions and Fisher information (part 2)
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 10/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng
The distance between density functions and Fisher information
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 03/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng
Finite-time control analysis of linear singular large-scale systems with interconnected delays
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 01/12/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thị Hương
Convergence of densities of some functionals of Gaussian processes
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 26/11/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Quang Dũng
Fractional integro- differential equations in Wiener space and some Hermite - Hadamard inequalities
Thời gian: Từ 08:00:25/11/2020 đến 17:00:27/11/2020 Địa điểm: C102, VIASM