Output feedback finite-time dissipative control for uncertain nonlinear fractional-order systems
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 17/11/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Dương Thị Hồng
New results on finite-time stability of fractional-order neural networks with time-varying delay
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 03/11/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Trường Thanh
Newton-type frameworks for generalized equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 23/10/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Văn Vũ
State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 20/10/2020 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Sáu, Đại học Công nghiệp Hà Nội
Monge-Kantorovich system for degenerate Finsler metrics
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/10/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thành, Đại học Quy Nhơn
Exponential state bounding for polytopic uncertain positive systems with delays
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 06/10/2020 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Phan Thành Nam, Đại học Quy Nhơn
Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae
Thời gian: 10:30 đến 12:00 ngày 01/10/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, Địa điểm: C102 - VIASM & Trực tuyến Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng
Seminar on arc spaces and Nash’s problem
Thời gian: 10:00 đến 12:00 ngày 29/09/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 08/09/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 25/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 18/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 11/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 04/08/2020, Địa điểm: C102, VIASM & Online Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Phùng Hồ Hải, Lê Quý Thường, Nguyễn Hồng Đức
A Survey of Projection-Based Methods for Equilibrium Problems
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/08/2020 Địa điểm: A204, VIASM Báo cáo viên: Nguyen The Vinh
On convergence rate of inertial subgradient extragradient method
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/08/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Duong Viet Thong