Finitely generated polynomial subalgebras without finite SAGBI bases
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 30/12/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Shigeru Kuroda; Department of Mathematics and Information Sciences, Tokyo Metropolitan University, Japan
Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 27/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 20/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 13/12/2019, 15:00 đến 16:30 ngày 06/12/2019, Địa điểm: VIASM
Wild automorphisms of the affine cone of a Segre variety
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 26/12/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Shigeru Kuroda; Department of Mathematics and Information Sciences, Tokyo Metropolitan University, Japan
Một số vấn đề về lý thuyết đồ thị (Some problems in Graph theory).
Thời gian: 13:30 đến 15:30 ngày 25/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 18/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 11/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 04/12/2019, Địa điểm: B4-705, VIASM
Some topics on partial actions
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 24/12/2019 Địa điểm: VIASM Báo cáo viên: M. Dokuchaev
Dáng điệu tiệm cận và bài toán điều khiển đối với một số lớp phương trình tiến hóa không địa phương
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 11/12/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 04/12/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 27/11/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 13/11/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 06/11/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 23/10/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 09/10/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 02/10/2019, Địa điểm: VIASM
Phân đoạn ngữ nghĩa ảnh với mạng nơ-ron nhân chập
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 30/11/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Đức Dũng
Normal families of meromorphic mappings with few hypersurfaces
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 28/11/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: GERD DETHLOFF, UNIVERSITY OF BREST (FRANCE)
Rings in which every cyclic module is almost injective
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 28/11/2019, 09:00 đến 11:00 ngày 14/11/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Truong Cong Quynh
Seminar Topo Đại Số
Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 27/11/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 20/11/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 30/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 23/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 16/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 09/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 02/10/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM