KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2023 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian: Từ 08:00:09/12/2023 đến 16:30:17/12/2023 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Public Lecture: Is lattice-based post-quantum cryptography secure?
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 07/12/2023 Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang, Vietnam
Seminar: Stability analysis of a single species logistic model with time delay and constant inflow
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 06/12/2023 Địa điểm: VNU, Hanoi
Seminar: The Kohn Laplacian on Reinhardt boundaries in complex two dimensional space
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 05/12/2023 Địa điểm: C101, VIASM
Seminar: Dynamics of a tumor immune system with distributed delay
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 05/12/2023 Địa điểm: C101, VIASM
UK-Vietnam Joint Meeting
Thời gian: Từ 08:00:04/12/2023 đến 17:00:08/12/2023 Địa điểm: The ICMS in Edinburgh, UK
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00 Ngày 03/12/2023 Địa điểm: Trường Song ngữ Quốc tế Canada - BCIS, số 86, đường số 23, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Khóa Bồi dưỡng về mạch kiến thức Hình học và Đo lường trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018
Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00 Ngày 03/12/2023 Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Giáo dục AI cho học sinh phổ thông
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:40 Ngày 02/12/2023 Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Seminar: Tensorial wave equations on global hyperbolic manifolds (part 2): the fully asymptotic behaviours
Thời gian: Từ 08:30 đến 10:00 Ngày 30/11/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội