Seminar: Complex symmetric operators on Fock space
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 31/08/2023 Địa điểm: C101, VIASM
Khóa học Fintech, AI, Blockchain và Cloud: Những kiến thức hữu ích cho nhà quản lý và hoạch định chính sách
Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00 Ngày 18/08/2023 Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải Dương
Public Lecture: Recent Developments in the theory of minimal surfaces
Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 17/08/2023 Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics
Khóa học Fintech, AI và Blockchain: Những kiến thức phổ cập cho nhà quản lý và hoạch định chính sách
Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 05/08/2023 Địa điểm: ​​​​​​ Comment start Hội trường tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng,Số 02 đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Bài giảng đại chúng: Is Mathematics Unreasonably Effective? Why
Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00 Ngày 03/08/2023 Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức).
Seminar: Deligne-Katz correspondence of D-modules over Henselian discrete valuation rings
Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30 Ngày 01/08/2023 Địa điểm: C101, VIASM
Public Lecture: Doing excellent science in remote places
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 28/07/2023 Địa điểm: Hall 7th floor, Building T5, VNU-HUS, 334 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi
Seminar: Persistent homology and its fibre
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/07/2023 Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Dong Da, Hanoi
Bounds on regularity of monomial ideals
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 27/07/2023 Địa điểm: C101, VIASM
Optimality conditions in optimization under uncertainty
Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 20/07/2023 Địa điểm: B102, VIASM