Algebraic Characterizations of the Extreme Points of a Polyhedral Convex Set and Matrix Games
Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30 Ngày 30/12/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên
SEMINAR GRAPH NEURAL NETWORK
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 30/12/2021 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Hùng Sơn, Đại học Tổng hợp Warsaw, Ba Lan
On stable solutions to a weighted degerate elliptic equation with advection terms
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 29/12/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Đào Trọng Quyết - Học viện Tài chính
Phương pháp phân tích thành phần chính trong xử lý số liệu nhiều chiều và các ứng dụng
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 29/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Hoàng Văn Hà Khoa - Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM
Semi-linear sigma-evolution equations with frictional and visco-elastic damping
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 29/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS Đào Tuấn Anh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Binomial expansion for saturated and symbolic powers of sums of ideals
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 28/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học, Viện Hàn Lâm KHCN VN
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games
Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 23/12/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 16/12/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền
Some recent progress on the global solvability to semi-linear evolution models with different damping mechanisms
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 22/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS Đào Tuấn Anh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
A nonexistence result of stable solutions to a weight elliptic equation
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 22/12/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Vũ Thị Hiền Anh - Trường Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh
Stability analysis of arbitrarily high-index positive delay-descriptor systems
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 20/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Hà Phi, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKH Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội (HUS-VNU)