Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 26/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 19/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 28/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Ngô Hoàng Long, Đào Thị Thanh Bình, Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thanh Nga, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Thị Tuyết Mai
The curvature operator of the second kind in dimension four
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 24/06/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Trần Thanh Hưng (Texas Tech University)
On the curvature operator of the second kind (1 + 2)
Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 14:30 đến 17:00 ngày 11/06/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Ha Tuan Dung (Hanoi Pedagogical University 2)
Quadratic hedging strategies in incomplete financial markets
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/06/2021 Địa điểm: Online qua Zoom Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trần Thuận - Vinh University, Vietnam and Saarland University, Germany
Introduction to multiple zeta values (part 1 + 2 + 3)
Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 09/06/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 25/05/2021, 09:30 đến 11:30 ngày 07/04/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận (Viện Toán)
Gaussian approximation: From Malliavin-Stein approach to information theory
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 04/06/2021 Địa điểm: Online qua Zoom Báo cáo viên: TS. Diu Tran, University of Luxembourg, Luxembourg.
Malliavin calculus for jump diffusion processes (part 1 + 2)
Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 28/05/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 12/03/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê
Stationary distribution and extinction of a stochastic epidemic model with isolation
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 21/05/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thanh Diệu (Vinh University)
A representation for the values of a maximal monotone operator via its values  at nearby points
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/05/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Bao Tran Nguyen - Đại Học Quy Nhơn
On the generalized Pearson system of distributions (part 1 + 2)
Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 14/05/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 09/04/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Lê Thanh Bính