Event-triggered state estimation for nonlinear systems aided by machine learning
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 29/11/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đinh Công Hướng - Quy Nhon University, Binh Dinh, Vietnam
Về bài toán tối ưu toàn phương chuẩn suy rộng
Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 25/11/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 18/11/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PSG. TS. Nguyễn Năng Tâm - Trường Đại học Duy Tân
Fundamental group in characteristic p>0
Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30 Ngày 25/11/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đặng Quốc Huy - VIASM
VIASM Arithmetic Geometry Online Seminar (VAGOS)
Thời gian: Từ 17:00 đến 19:00 Ngày 24/11/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Vaidehee Thatte (King's College London)
Cluster Analysis I + II
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 24/11/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 17/11/2021, Địa điểm: Online Báo cáo viên: PGS. Đào Thị Thanh Bình - Trường Đại học Hà Nội
Recent results on solutions to NSE on Riemannian manifolds with non-positive curvature tensors
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 19/11/2021 Địa điểm: Hybrid Online-offline Báo cáo viên: Phạm Trường Xuân
(Cancel) Stability and stabilization for the three-dimensional Navier-Stokes-Voigt equations with unbounded variable delay
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 17/11/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS Vũ Mạnh Tới - Trường ĐH Thuỷ lợi
Periodic solutions and their stability for Navier-Stokes Equations on Non-compact Riemannian manifolds
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 12/11/2021 Địa điểm: Hybrid Online-offline Báo cáo viên: Nguyễn Thiệu Huy
The Lojasiewicz Gradient Inequality for the Regularized Gap Function of Polynomial Variational Inequalities and its applications
Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 11/11/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 04/11/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS Bùi Văn Định - Học viện Kỹ thuật quân sự
Category, Natural Transformations, Adjoint Functors and Monads
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/11/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn - Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội