Variation of the Swan conductor of an $\mathbb{F}_{\ell}$-sheaf on a rigid annulus
Thời gian: Từ 20:00 đến 21:00 Ngày 16/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Amadou Bah, Columbia University
No-gap second-order optimality conditions for optimal control of a non-smooth semilinear elliptic equation
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 15/12/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS Vũ Hữu Nhự - Trường ĐH Phenikaa
Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy
Thời gian: Từ 08:00:13/12/2021 đến 17:00:16/12/2021 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Event-triggered H-infinity control of two-dimensional singular Roesser systems with directional delays
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 13/12/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: NCS Lê Huy Vũ - Trường Đại học Hồng Đức
€- Proper Efficient Solutions to Nondifferentiable Multiobjective Programming Problems.
Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 09/12/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 02/12/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương
Levenberg-Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 08/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS Vũ Hữu Nhự - Trường ĐH Phenikaa
Limits and Colimits
Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 08/12/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 01/12/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 24/11/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 17/11/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường
Event-triggered control of singular positive linear systems
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 06/12/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Lê Huy Hoàng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Phương pháp ghép nối (matching) trong đánh giá tác động chính sách và dự án kinh tế xã hội
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 01/12/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS.Nguyễn Việt Cường - Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia, và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI).
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 15:00 đến 17:00 ngày 30/11/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 25/11/2021, 10:00 đến 11:00 ngày 07/07/2021, 10:00 đến 12:00 ngày 16/06/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/05/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 12/05/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 22/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 15/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 09/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 02/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 28/01/2021, Địa điểm: C101, VIASM