Stability and robust stability of singular difference equations with constant coefficient matrices under stochastic perturbations
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 10/01/2022 Địa điểm: Trực tiếp và trực tuyến Báo cáo viên: PGS.TS, Đỗ Đức Thuận, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội (SAMI-HUST)
Beilinson-Bloch-Kato conjecture for some Rankin-Selberg motives.
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 04/01/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Liang Xiao, Peking International Center for Mathematical Research