Bài giảng đại chúng: What is the Ricci flow?
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 27/12/2022 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Báo cáo viên: Hung Tran
Extended commonality of paths and cycles via Schur convexity
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/12/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Joonkyung Lee (Hanyang University, Korea)
Lý thuyết bất biến và không gian moduli
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 14/12/2022 Địa điểm: Phòng 416 nhà T1, Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN Báo cáo viên: GS. Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán)
Hyperposets from planar orientations
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 02/12/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Pálvölgyi Dömötör (Head of Combinatorial Geometry Research Group, ELTE, Hungary)
On the Paley graph of a quadratic character
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 25/11/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Tung T. Nguyen (Western University, Canada)
Restriction of the Laplace-Beltrami and Schrodinger operator on compact manifolds
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/11/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Chamsol Park (Johns Hopkins University)
Controlling the False Discovery Rate in high-dimensional variable selection
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/11/2022 Địa điểm: Trực tuyến và trực tiếp tại C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Tuấn Bình, Post-doc tại Télécom Paris, Pháp.
Bài giảng đại chúng: Tọa đàm về Nguyên cứu bài học và Xây dựng cộng đồng học tập với GS. Manabu Sato
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 06/11/2022 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Báo cáo viên: GS.TS. Manabu Sato - Giáo sư danh dự Đại học Tokyou – Nhật Bản
On Zagier-Hoffman's conjectures in positive characteristic
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/11/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Ngô Đắc Tuấn, Université de Caen Normandie, France
Weak Bruhat interval modules of the $0$-Hecke algebras for genomic Schur functions
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 28/10/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Semin Yoo (School of Computational Sciences at Korea Institute for Advanced Study)