Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2021
Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 22/09/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 15/09/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 08/09/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 01/09/2021, Địa điểm: Online
Analysis solutions to some classes of time-fractional order systems
Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 31/08/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học)
Second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for a class of multiobjective discrete optimal control problems
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 31/08/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyên (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2)
Stochastic differential equations with jumps: density estimates, parameter estimation and approximation.
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/08/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê (Trường ĐH Phạm Văn Đồng)
Topological quantum field theories from unrolled quantum groups
Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 26/08/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Ha Ngoc Phu, Faculty Natural of Sciences, Hung Vuong University
Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2021
Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 25/08/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 18/08/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 12/08/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 04/08/2021, Địa điểm: Online
New curvature conditions for the Bochner technique
Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 22/07/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 15/07/2021, Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Tran Quang Huy (VNU-HUS)
Working Seminar Một số thuật toán trong học máy và Python
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: TS. Trần Minh Nguyệt, Đại học Thăng Long
The Dold-Kan correspondence
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/07/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (ĐHKHTN)
Seminar GEOMETRIC ANALYSIS
Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 11/06/2021, Địa điểm: C101, VIASM