Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 16/08/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Prof. Jintai Ding - University of Cincinnati
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 16:00 đến 17:30 ngày 30/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2019, 14:00 đến 15:00 ngày 18/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 09/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, Địa điểm: C101, VIASM
SageMath on Spectral Graph Theory
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 02/07/2019 Địa điểm: Library, VIASM Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Yat-sen University (Taiwan)
Sign patterns requiring a unique inertia
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/06/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Fat-Yen University (Taiwan)
Character bounds for finite simple groups
Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 25/06/2019, 09:30 đến 11:00 ngày 18/06/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Prof. Pham Huu Tiep
An overview of data programming paradigm: easing the bottleneck in supervised machine learning
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/06/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: TS. Trần Việt Trung, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Neural POS Taggers for Vietnamese Social Media Text
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 13/06/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Dr. Ngo Xuan Bach
TOPOLOGY DESIGN FOR FSO NETWORKS
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 30/05/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Assoc.Prof. Trương Thị Diệu Linh, Hanoi University of Science and Technology
On the Dominating Set Problem
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 16/05/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc, ĐH Bách Khoa Hà Nội
Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến vấn đề kinh tế xã hội
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/05/2019 Địa điểm: B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) Báo cáo viên: Tạ Thị Thanh Mai; Phạm Văn Chiến