Tropical intersections and motivic Milnor fibers
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson and Lê Quý Thường
Associated primes of powers and related questions
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/06/2020 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đăng Hợp
Multiplicity VS Colength in local rings
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 21/05/2020 Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Báo cáo viên: PGS.TS. Phạm Hùng Quý
Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 14/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 07/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 17/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 10/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 03/01/2020, Địa điểm: VIASM
On induced graded-simple modules over Steinberg algebras
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 04/02/2020 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Trần Quang Lộc
Some topics on partial actions
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 14/01/2020 Địa điểm: VIASM Báo cáo viên: M. Dokuchaev