Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy
Thời gian: Từ 08:00:13/12/2021 đến 17:00:16/12/2021 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Fundamental group in characteristic p>0
Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30 Ngày 25/11/2021 Địa điểm: Đang cập nhật Báo cáo viên: Đặng Quốc Huy - VIASM
The Lojasiewicz Gradient Inequality for the Regularized Gap Function of Polynomial Variational Inequalities and its applications
Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 11/11/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 04/11/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS Bùi Văn Định - Học viện Kỹ thuật quân sự
Mac Lane valuations and an application to resolution of quotient singularities
Thời gian: Từ 20:00 đến 21:00 Ngày 02/11/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Andrew Obus - The Graduate Center, CUNY-The City University of New York
On Criticality of Lagrange Multipliers for Optimization Problems
Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 28/10/2021, 14:30 đến 16:00 ngày 21/10/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS Nguyễn Thị Vân Hằng - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
Mô hình tuyến tính suy rộng (Generalized linear models) và ứng dụng
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 28/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Nguyễn Mạnh Thế - Trường Đại học kinh tế quốc dân
Giới thiệu mô hình hồi quy cộng tính tổng quát (A generalized additive model - GAM)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: PGS. Ngô Hoàng Long - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Liouville type theorems for fractional parabolic equations/systems
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 27/10/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn
The Margolis homology of the Mùi algebra
Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 27/10/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 20/10/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 13/10/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Đức Ngà - Trường Đại học Phenikaa
Tái tạo cấu trúc 3D của vật thể từ một ảnh RGB bằng học không giám sát
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 23/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Trần Tuấn Anh - VinAI Research