Hoạt động khoa học

Seminar: Corona Problems and Sup-norm Estimates for ∂-bar

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 12/07/2024

Địa điểm: Phòng C101, VIASM.

Seminar: A Spline Frame Characterization for Sobolev Space
Mini-course: Introduction to Large Random Matrices

Thời gian: Từ 08:30:08/07/2024 đến 16:30:12/07/2024

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh..

Trường hè Toán học sinh viên 2024

Thời gian: Từ 08:00:08/07/2024 đến 17:00:21/07/2024

Địa điểm: Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Workshop: Vietnam Polymath REU: Student, Research, and Academia

Thời gian: Từ 08:00:01/07/2024 đến 17:00:05/07/2024

Địa điểm: C.101 - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi.

Summer school on Galois representations and Reciprocity

Thời gian: Từ 08:00:01/07/2024 đến 17:00:12/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam.

Mini-course: Rational algebraic surfaces and birational maps between them

Thời gian: Từ 13:30:26/06/2024 đến 16:30:28/06/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Mini-Course “Optimization Theory and Applications”

Thời gian: Từ 08:00:19/06/2024 đến 17:00:20/06/2024

Địa điểm: VIASM, Hanoi.

Reading Seminar on Coxeter Groups

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 19/06/2024

Địa điểm: C101, VIASM.

Seminar: Exploring antibiotic resistance with Next-Generation Sequencing: A graph-based algorithm and machine learning approach

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 18/06/2024

Địa điểm: Phòng B.102, VIASM.