Hoạt động khoa học

Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy

Thời gian: Từ 08:00:13/12/2021 đến 17:00:16/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Hội nghị khoa học “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THỜI SỰ TRONG TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG”

Thời gian: Từ 08:00:30/10/2021 đến 17:00:31/10/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội &Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hội thảo “Đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu như thế nào?”

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 Ngày 25/09/2021

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2021

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 01/09/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 08/09/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 15/09/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 22/09/2021,

Địa điểm: Online.

Analysis solutions to some classes of time-fractional order systems

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 31/08/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học)

Second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for a class of multiobjective discrete optimal control problems

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 31/08/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyên (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2)

HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R

Thời gian: 13:30 đến 17:00 ngày 20/08/2021, 08:15 đến 17:05 ngày 21/08/2021, 08:15 đến 11:50 ngày 22/08/2021, 13:30 đến 17:05 ngày 27/08/2021, 08:15 đến 17:05 ngày 28/08/2021, 08:30 đến 11:30 ngày 29/08/2021,

Địa điểm: Online.

Stochastic differential equations with jumps: density estimates, parameter estimation and approximation.

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/08/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê (Trường ĐH Phạm Văn Đồng)

Topological quantum field theories from unrolled quantum groups

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 26/08/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Ha Ngoc Phu, Faculty Natural of Sciences, Hung Vuong University

Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2021

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 04/08/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 12/08/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 18/08/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 25/08/2021,

Địa điểm: Online.