Hoạt động khoa học

VIASM - ICTP Summer School on Differential Geometry

Thời gian: Từ 09:00:14/08/2023 đến 17:00:25/08/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

International Conference on Optimization and Variational Analysis with Applications 2023 (ICOVAA-2023)

Thời gian: Từ 08:00:12/07/2023 đến 17:00:15/07/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Mini-course: Hình học nửa đại số và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:17/04/2023 đến 17:00:19/04/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

SCHOOL ON COMPUTATIONAL COMMUTATIVE ALGEBRA

Thời gian: Từ 08:00:19/03/2023 đến 17:00:25/03/2023

Địa điểm: Hue University of Education, Hue city, Vietnam.

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation) - Phần 2

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/02/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Mini-course: Giải tích lồi và Ứng dụng vào Tối ưu

Thời gian: Từ 09:30:06/02/2023 đến 16:30:08/02/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

Machine Learning Day - January 12, 2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/01/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội