Hoạt động khoa học

VIASM SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”

Thời gian: Từ 08:00:01/08/2022 đến 15:30:05/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam.

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2022 đến 17:00:31/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội..

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:30:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .

KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Thời gian: Từ 08:30:04/07/2022 đến 16:30:10/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, P. Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh..

KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

Thời gian: Từ 08:30:08/06/2022 đến 17:00:12/06/2022

Địa điểm: Online và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 22/05/2022, 08:00 đến 17:00 ngày 29/05/2022,

Địa điểm: Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên.