Hoạt động khoa học

Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 08/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 10/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 15/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 22/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 29/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 06/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 08/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 13/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 15/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 27/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 29/07/2021,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

Thời gian: Từ 08:30:26/07/2021 đến 17:00:31/07/2021

Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Thời gian: 09:00 đến 16:30 ngày 27/06/2021, 08:30 đến 16:30 ngày 04/07/2021,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..