Hoạt động khoa học

VIASM - ICTP Summer School on Differential Geometry

Thời gian: Từ 09:00:14/08/2023 đến 17:00:25/08/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

Mini-course: Giải tích lồi và Ứng dụng vào Tối ưu

Thời gian: Từ 09:30:06/02/2023 đến 16:30:08/02/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

Machine Learning Day - January 12, 2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.