Hoạt động khoa học

Ngày hội Toán học Mở Cần Thơ 2020

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/10/2020

Địa điểm: Phân hiệu trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ Số 600, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ..

Khóa học ngắn hạn: Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: B102, VIASM.

Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Thời gian: 15:30 đến 18:30 ngày 04/04/2020, 09:00 đến 12:00 ngày 08/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 18/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 25/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 02/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 09/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 16/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 23/05/2020,

Địa điểm: Trực tuyến.

Canceled - Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications

Thời gian: Từ 08:30:20/04/2020 đến 17:00:22/04/2020

Địa điểm: VIASM.

Canceled - Mini-course on “Positive Characteristic and Homological Methods in Commutative Algebra”

Thời gian: Từ 09:00:16/03/2020 đến 16:30:18/03/2020

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Mini-course “Post Quantum Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:02/03/2020 đến 15:30:03/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 21/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London