Hoạt động khoa học

Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 29/06/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 23/08/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 30/08/2024,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Thời gian: Từ 08:00 đến 21:00 Ngày 10/08/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Summer School on Deep Learning

Thời gian: Từ 08:00:06/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Duy Tan University, Da Nang.

Minicourse: Synergies of probabilistic and extremal combinatorics.

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:09/08/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè Vật lý Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Mini-course: Twisted commutative algebras, polynomial representations and functor categories

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 22/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 24/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 26/07/2024,

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè về thống kê toán và học máy

Thời gian: Từ 08:00:24/07/2024 đến 17:00:30/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Trường hè Toán học năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Miền Bắc: Trường THPT chuyên Hùng Vương,Miền Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Summer school in PDE and applications 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:27/07/2024

Địa điểm: Saigon University, HCM city.

Khoá bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Miền Bắc: Trường THPT chuyên Hùng Vương, Miền Nam: Trường Đại học Đà Lạt Số 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt.