Hoạt động khoa học

Trường hè VIASM Vật lý Toán

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Summer school in PDE and applications 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:27/07/2024

Địa điểm: Saigon University, HCM city.

Mini-course: An introduction to the theory of wave and kinetic equations

Thời gian: Từ 09:00:16/07/2024 đến 16:30:17/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Hội thảo Lý thuyết số châu Á 2024 (PANT 2024)

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2024 đến 17:00:19/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo thường niên 2024 (VIASM Annual Meeting 2024)

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00 Ngày 13/07/2024

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Summer school on Galois representations and Reciprocity

Thời gian: Từ 08:00:01/07/2024 đến 17:00:12/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam.

Workshop on Scientific Computing and Applications

Thời gian: Từ 08:00:27/03/2024 đến 17:00:30/03/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 157 Chua Lang Str., Dong Da District, Hanoi.

Trường xuân về Vận trù học và Ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:23/03/2024 đến 17:00:25/03/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Mini-Course on Optimization Theory and Its Applications

Thời gian: Từ 08:00:18/03/2024 đến 17:00:21/03/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Reading Seminar on Coxeter Groups

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/03/2024

Địa điểm: C101, VIASM.