Hoạt động khoa học

Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

Thời gian: Từ 09:00:04/03/2019 đến 17:00:08/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 02/03/2019

Địa điểm: Đại học Quy Nhơn, Việt Nam.

International Workshop on Probability Theory and Related Fields

Thời gian: Từ 09:30:26/02/2019 đến 17:00:01/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”

Thời gian: Từ 09:00:26/02/2019 đến 16:30:27/02/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

BUỔI GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỌC BỔNG NGÀNH TOÁN, TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC NĂM 2019

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30 Ngày 21/02/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

SEMIDEFINITE PROGRAMMING RELAXATIONS IN MULTI-OBJECTIVE CONVEX POLYNOMIAL OPTIMIZATION

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 20/02/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: JAE HYOUNG LEE (Pukyong National University)

Deep Learning, từ lý thuyết đến thực hành: Kinh nghiệm của nhóm AI Toulouse "Torus Actions"

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 20/02/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo chuyên đề 702, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Toulouse University, France

On the monodromy conjecture for non-degenerate hypersurfaces

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/01/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Kiyoshi Takeuchi (University of Tsukuba)

Limits of tangent spaces to definable hypersurfaces

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 23/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Sĩ Tiệp

Elements of Quasiconvex Subdifferential Calculus (by J.P. Penot & C. Zalinescu)

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 22/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Hải Yến