Hoạt động khoa học

Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội..

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:30:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .

Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Thời gian: Từ 08:00:04/07/2022 đến 17:00:08/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Hà Nội.

KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Thời gian: Từ 08:30:04/07/2022 đến 16:30:10/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, P. Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh..

Run Length Limited de Bruijn sequence and its applications in Quantum Communication 2

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 01/07/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Tien Long

Seminar: Verifiable computation protocols

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022,

Địa điểm: B401, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Xuân Thành (Viện Khoa học Công nghệ Mật mã), Vũ Quốc Huy (Đại học Paris 2), Mạc Đăng Trường (Universite de Limoge)

Mini-course: An Introduction to Schemes

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 05/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 12/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 19/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 26/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam