Hoạt động khoa học

Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng

Thời gian: 08:15 đến 10:15 ngày 05/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 07/10/2020, 09:30 đến 11:30 ngày 09/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 14/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 21/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 28/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 04/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 11/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 18/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 25/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 02/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 09/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 16/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 23/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 30/12/2020,

Địa điểm: Phòng Hội thảo C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 20/10/2020

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Sáu, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Monge-Kantorovich system for degenerate Finsler metrics

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/10/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thành, Đại học Quy Nhơn

Exponential state bounding for polytopic uncertain positive systems with delays

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 06/10/2020

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Phan Thành Nam, Đại học Quy Nhơn

Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

Thời gian: 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020, 10:30 đến 12:00 ngày 01/10/2020,

Địa điểm: C102 - VIASM & Trực tuyến.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on arc spaces and Nash’s problem

Thời gian: 10:00 đến 16:00 ngày 04/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 11/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 18/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 25/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 08/09/2020, 10:00 đến 12:00 ngày 29/09/2020,

Địa điểm: C102, VIASM & Online.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Phùng Hồ Hải, Lê Quý Thường, Nguyễn Hồng Đức

A Survey of Projection-Based Methods for Equilibrium Problems

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen The Vinh

On convergence rate of inertial subgradient extragradient method

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Duong Viet Thong

Some Ext-computations for strict polynomial functors

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn

A method to compute some extension groups between exponential functors in the category F

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lê Chí Quyết