Hoạt động khoa học

Stochastic Processes: Numerical methods and Related topics

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 29/09/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Revisiting Related-Key Boomerang attacks on AES using computer-aided tool

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 22/09/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Seminar: Tensorial wave equations on smooth global hyperbolic manifolds: part 1, abstract theory and applications

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:00 Ngày 21/09/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Seminar: An extension of Bremner and Macleod theorem

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 12/09/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Seminar: Invariant Gibbs measures for the 1D nonlinear Schrödinger equation with trapping potential

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 07/09/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Seminar: Complex symmetric operators on Fock space

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 31/08/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Khóa học Fintech, AI, Blockchain và Cloud: Những kiến thức hữu ích cho nhà quản lý và hoạch định chính sách

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00 Ngày 18/08/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải Dương.

Public Lecture: Recent Developments in the theory of minimal surfaces

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 17/08/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics.

Khóa học Fintech, AI và Blockchain: Những kiến thức phổ cập cho nhà quản lý và hoạch định chính sách

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 05/08/2023

Địa điểm: ​​​​​​ Comment start Hội trường tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng,Số 02 đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Bài giảng đại chúng: Is Mathematics Unreasonably Effective? Why

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00 Ngày 03/08/2023

Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức)..