Hoạt động khoa học

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

International Conference on Optimization and Variational Analysis with Applications 2023 (ICOVAA-2023)

Thời gian: Từ 08:00:12/07/2023 đến 17:00:15/07/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

SCHOOL ON COMPUTATIONAL COMMUTATIVE ALGEBRA

Thời gian: Từ 08:00:19/03/2023 đến 17:00:25/03/2023

Địa điểm: Hue University of Education, Hue city, Vietnam.

2023 VIASM Workshop on Dynamical Systems and Related Topics

Thời gian: Từ 08:30:03/01/2023 đến 17:00:06/01/2023

Địa điểm: VIASM.