Hoạt động khoa học

IACR-VIASM Summer School on Cryptography

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2022 đến 17:00:30/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

VIASM - ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory

Thời gian: Từ 08:00:09/08/2022 đến 17:00:21/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Thời gian: Từ 08:00:25/07/2022 đến 17:30:28/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 15/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

Hội nghị Hình học Đại số và Lí thuyết kì dị

Thời gian: Từ 08:30:24/04/2022 đến 17:00:26/04/2022

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Hội thảo: Xây dựng và phát triển tạp chí Toán ứng dụng hướng tới đạt chuẩn ISI, Scopus

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30 Ngày 06/04/2022

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157B Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: Từ 15:00:18/01/2022 đến 11:45:19/01/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..