Hoạt động khoa học

Hội thảo về Mô hình toán trong biến đổi khí hậu và môi trường

Thời gian: Từ 08:00:19/10/2022 đến 17:00:23/10/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

Hội thảo giảng dạy Thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông

Thời gian: Từ 08:00:15/10/2022 đến 17:00:16/10/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Diễn đàn Công nghệ tài chính - Xu hướng Thế giới và thực tiễn Việt Nam

Thời gian: Từ 08:00:06/10/2022 đến 17:00:07/10/2022

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

IACR-VIASM Summer School on Cryptography

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2022 đến 17:00:30/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

VIASM - ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory

Thời gian: Từ 08:00:09/08/2022 đến 17:00:21/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:04/08/2022 đến 17:00:07/08/2022

Địa điểm: Hội trường A2.104, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh..

Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Thời gian: Từ 08:00:25/07/2022 đến 17:30:28/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 14/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Thời gian: Từ 08:00:04/07/2022 đến 17:00:08/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Hà Nội.