Hoạt động khoa học

Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 29/06/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 23/08/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 30/08/2024,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Trường hè Vật lý Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Minicourse: Synergies of probabilistic and extremal combinatorics.

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:09/08/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Mini-course: Twisted commutative algebras, polynomial representations and functor categories

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 22/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 24/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 26/07/2024,

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè về thống kê toán và học máy

Thời gian: Từ 08:00:24/07/2024 đến 17:00:30/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Summer school in PDE and applications 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:27/07/2024

Địa điểm: Saigon University, HCM city.

Mini-course: Mathematical Problems in Kinetic Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2024 đến 12:00:19/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Mini-course: An introduction to the theory of wave and kinetic equations

Thời gian: Từ 09:00:16/07/2024 đến 16:30:17/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Hội thảo Lý thuyết số châu Á 2024 (PANT 2024)

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2024 đến 17:00:19/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Summer school on Galois representations and Reciprocity

Thời gian: Từ 08:00:01/07/2024 đến 17:00:12/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam.