Hoạt động khoa học

Public lecture for mathematicians and neuroscientists

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 16/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France

Trường Đông về Phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: Từ 09:00:21/11/2019 đến 16:30:23/11/2019

Địa điểm: VIASM.

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ 2019 (MATH OPEN DAY 2019 - MOD 2019) “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 03/11/2019

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

One-day workshop "Differential Equations and Dynamical Systems: Qualitative Theory, Control, and Applications"

Thời gian: Từ 08:15 đến 16:30 Ngày 16/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Machine Learning Day

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 24/08/2019

Địa điểm: Tại hội trường T45, Đại học thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HASCV 2019)

Thời gian: Từ 08:30:13/08/2019 đến 17:00:16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)

Thời gian: Từ 08:00:02/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: C2-714 & Lib, VIASM.

Workshop Piecewise Deterministic Markov Processes and Applications

Thời gian: Từ 09:00:01/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM, Ha Noi.

Workshop “Function Spaces and Operator Theory”

Thời gian: Từ 08:00:24/06/2019 đến 17:00:28/06/2019

Địa điểm: VIASM (Hanoi) & Tuan Chau (at Ha Long Bay, Quang Ninh).

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Thời gian: Từ 08:00:10/06/2019 đến 17:00:13/06/2019

Địa điểm: Quy Nhơn, Việt Nam.