Hoạt động khoa học

Trường Đông về Phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: Từ 09:00:21/11/2019 đến 16:30:23/11/2019

Địa điểm: VIASM.

Machine Learning Day

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 24/08/2019

Địa điểm: Tại hội trường T45, Đại học thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HASCV 2019)

Thời gian: Từ 08:30:13/08/2019 đến 17:00:16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)

Thời gian: Từ 08:00:02/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: C2-714 & Lib, VIASM.

Workshop Piecewise Deterministic Markov Processes and Applications

Thời gian: Từ 09:00:01/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM, Ha Noi.

Workshop “Function Spaces and Operator Theory”

Thời gian: Từ 08:00:24/06/2019 đến 17:00:28/06/2019

Địa điểm: VIASM (Hanoi) & Tuan Chau (at Ha Long Bay, Quang Ninh).

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Thời gian: Từ 08:00:10/06/2019 đến 17:00:13/06/2019

Địa điểm: Quy Nhơn, Việt Nam.

Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:25/05/2019 đến 17:00:27/05/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Workshop "Recent developments in mean-field game, machine learning and quantitative finance"

Thời gian: Từ 08:00:21/05/2019 đến 17:00:24/05/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Hội thảo Thống kê và xấp xỉ số cho quá trình ngẫu nhiên

Thời gian: Từ 09:00 đến 16:20 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.