Hoạt động khoa học

HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R (tạm hoãn)

Thời gian: 13:30 đến 11:30 ngày 30/07/2021, 08:30 đến 11:30 ngày 01/08/2021, 13:30 đến 11:30 ngày 08/08/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Thời gian: Từ 08:00:27/07/2021 đến 17:00:30/07/2021

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh.

Mini-Workshop on Geometric Analysis

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:10 Ngày 21/07/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ NĂM 2021 (MATH OPEN DAY 2021)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 18/04/2021

Địa điểm: Tổ chức Giáo dục FPT, Khu đô thị FPT City, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng..