Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2019 (VIASM Annual Meeting 2019)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 17/08/2019

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..