Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2021 (VIASM Annual Meeting 2021)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 24/07/2021

Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..