Hoạt động khoa học

Hội thảo Lý thuyết số châu Á 2024 (PANT 2024)

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2024 đến 17:00:19/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Reading Seminar on Coxeter Groups

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/03/2024

Địa điểm: C101, VIASM.

The small data global well-posedness conjecture for 1D defocusing dispersive flows

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30 Ngày 05/03/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Spring School on Dynamical Systems

Thời gian: Từ 08:00:29/01/2024 đến 17:00:02/02/2024

Địa điểm: The University of Danang - University of Science and Education, 459 Ton Duc Thang, Lien Chieu, Danang, Vietnam.

Reading seminar: The Geometry of Coxeter groups

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 12/01/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 19/01/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 26/01/2024,

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.