Hoạt động khoa học

An open problem in ruin theory and its diffusion approximation regime.

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 21/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Nabil KAZI- TANI

Monodromy zeta function of rational functions.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 20/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Bounds for Hilbert coefficients

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Cao Huy Linh

Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 22/02/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 01/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 08/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 15/03/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh & Lê Thị Hồng Thơm

Le number and Newton number

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Grzegorz Oleksik (University of Lodz, Poland)

On the computation of Castelnuovo-Mumford regularity of the Rees algebra and of the fiber ring

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 12/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Đinh Thành Trung, ĐH FPT Hà Nội

Random constraint problem and Statistical physics

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 11/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Nguyễn Vũ Lân, Bonn University

SEMIDEFINITE PROGRAMMING RELAXATIONS IN MULTI-OBJECTIVE CONVEX POLYNOMIAL OPTIMIZATION

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 20/02/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: JAE HYOUNG LEE (Pukyong National University)

Deep Learning, từ lý thuyết đến thực hành: Kinh nghiệm của nhóm AI Toulouse "Torus Actions"

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 20/02/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo chuyên đề 702, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Toulouse University, France

On the monodromy conjecture for non-degenerate hypersurfaces

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/01/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Kiyoshi Takeuchi (University of Tsukuba)