Hoạt động khoa học

Some extensions of injective module and related rings (Part 1)

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 20/07/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Dao Thi Trang

Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2022 đến 17:00:31/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 14/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)

Thời gian: 20:00 đến 21:30 ngày 03/03/2022, 19:30 đến 21:00 ngày 07/04/2022, 21:00 đến 22:00 ngày 12/05/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 02/06/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 14/07/2022,

Địa điểm: Online.

Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội..

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:30:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.