Hoạt động khoa học

Soliton to mean curvature flow

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/07/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Nam và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trường hè Toán học miền Bắc và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Bắc và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường hè Toán học miền Nam và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

The Korea-Taiwan-Vietnam Joint Meeting on Discrete Geometry and Geometric Measure Theory

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 17:00:19/07/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Summer school on Bayesian statistics and computation

Thời gian: Từ 08:00:13/07/2023 đến 17:00:22/07/2023

Địa điểm: UEH Institute of Innovation, 232/6 Võ Thị Sáu Street, 3rd District, HCMC (School); and Workshop: Hall B1-302, Campus B, University of Economics Ho Chi Minh City, 279 Nguyen Tri Phuong Street, District 10, HCMC (Workshop)..

Global analysis on Open manifolds

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:15 Ngày 12/07/2023

Địa điểm: B401, VIASM.

International Conference on Optimization and Variational Analysis with Applications 2023 (ICOVAA-2023)

Thời gian: Từ 08:00:12/07/2023 đến 17:00:15/07/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

On some open problems in CR geometry

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 04/07/2023, 14:00 đến 15:30 ngày 11/07/2023,

Địa điểm: C101, VIASM.