Hoạt động khoa học

On the computation of Castelnuovo-Mumford regularity of the Rees algebra and of the fiber ring

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 12/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Đinh Thành Trung, ĐH FPT Hà Nội

Random constraint problem and Statistical physics

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 11/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Nguyễn Vũ Lân, Bonn University

Mini-course “Topics in Lattice-Based Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:11/03/2019 đến 12:00:14/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

Thời gian: Từ 09:00:04/03/2019 đến 17:00:08/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

CONFERENCE “ALGORITHMS, OPTIMIZATION AND LEARNING IN DYNAMIC ENVIRONMENTS”

Thời gian: Từ 08:30:04/03/2019 đến 17:00:07/03/2019

Địa điểm: Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics.

Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 02/03/2019

Địa điểm: Đại học Quy Nhơn, Việt Nam.

International Workshop on Probability Theory and Related Fields

Thời gian: Từ 09:30:26/02/2019 đến 17:00:01/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”

Thời gian: Từ 09:00:26/02/2019 đến 16:30:27/02/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

BUỔI GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỌC BỔNG NGÀNH TOÁN, TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC NĂM 2019

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30 Ngày 21/02/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

SEMIDEFINITE PROGRAMMING RELAXATIONS IN MULTI-OBJECTIVE CONVEX POLYNOMIAL OPTIMIZATION

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 20/02/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: JAE HYOUNG LEE (Pukyong National University)