Hoạt động khoa học

VIASM SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”

Thời gian: Từ 08:00:01/08/2022 đến 15:30:05/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam.

Kähler-Einstein metrics and Toric varieties.

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 26/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nghiêm Trần Trung

Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

Thời gian: Từ 09:00:25/07/2022 đến 12:00:29/07/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam.

Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Thời gian: Từ 08:00:25/07/2022 đến 17:30:28/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội.

Self-dual and LCD double circulant and double negacirculant codes over a family of finite rings Fq[v1, v2, … ,vt] (part 1 and 2)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 18/07/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 22/07/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav

Some extensions of injective module and related rings (Part 1)

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 20/07/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Dao Thi Trang

Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2022 đến 17:00:31/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 14/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.