Hoạt động khoa học

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ NĂM 2021 (MATH OPEN DAY 2021)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 18/04/2021

Địa điểm: Tổ chức Giáo dục FPT, Khu đô thị FPT City, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng..

Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 16/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: NCS. Lương Đức Trọng

Topics in infinity categories

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 30/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 06/04/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường, Trường ĐH KHTN

Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long

Malliavin calculus and central limit theorem

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng

Seminar on Infinity Categories: Introductory Talk

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Hoàng Trọng Nam Anh (University of Minnesota)

Random walk in cone

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Đoàn Thái Sơn