Hoạt động khoa học

A Murnaghan-Nakayama rule for Grothendieck polynomials of Grassmannian type

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/06/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Khanh Nguyen Duc (State University of New York at Albany)

Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications (Part 3)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai

Quantum Approach II

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep

Seminar Thống kê Ứng dụng T6.2022

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 01/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2022,

Địa điểm: Online.

Inverse bounds for learning latent structures

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 09/06/2022

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz.

KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

Thời gian: Từ 08:30:08/06/2022 đến 17:00:12/06/2022

Địa điểm: Online và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications (Part 2)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai

Quantum Approach I

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep

Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai

Floer cohomology of monodromy

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 02/06/2022

Địa điểm: B403, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Phenikaa)