Hoạt động khoa học

A representation for the values of a maximal monotone operator via its values  at nearby points

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/05/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bao Tran Nguyen - Đại Học Quy Nhơn

On the generalized Pearson system of distributions (part 1 + 2)

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 09/04/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 14/05/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Lê Thanh Bính

Basic homotopical algebra (part 1 - 4)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 13/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 20/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 27/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 11/05/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐH KHTN)

Fuzzy Stochastic Evolution Equations and Applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 07/05/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thị Kim Sơn (Hanoi Metropolitan University)

Chuỗi bài giảng “Dualité des fibrations de Hitchin et endoscopie”

Thời gian: 19:00 đến 21:00 ngày 02/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 09/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 16/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 07/05/2021,

Địa điểm: Trực tuyến.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu (Chair International Chair Automorphic Forms)

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ NĂM 2021 (MATH OPEN DAY 2021)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 18/04/2021

Địa điểm: Tổ chức Giáo dục FPT, Khu đô thị FPT City, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng..

Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 16/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: NCS. Lương Đức Trọng

Topics in infinity categories

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 30/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 06/04/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường, Trường ĐH KHTN

Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long

Malliavin calculus and central limit theorem

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng