Hoạt động khoa học

Seminar: Invariant Gibbs measures for the 1D nonlinear Schrödinger equation with trapping potential

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 07/09/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Seminar: Complex symmetric operators on Fock space

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 31/08/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Khóa học Fintech, AI, Blockchain và Cloud: Những kiến thức hữu ích cho nhà quản lý và hoạch định chính sách

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00 Ngày 18/08/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải Dương.

Public Lecture: Recent Developments in the theory of minimal surfaces

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 17/08/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics.

TRƯỜNG HÈ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023

Thời gian: Từ 08:00:14/08/2023 đến 17:00:18/08/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội. .

VIASM - ICTP Summer School on Differential Geometry

Thời gian: Từ 09:00:14/08/2023 đến 17:00:25/08/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

HỘI NGHỊ TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Khóa học Fintech, AI và Blockchain: Những kiến thức phổ cập cho nhà quản lý và hoạch định chính sách

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 05/08/2023

Địa điểm: ​​​​​​ Comment start Hội trường tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng,Số 02 đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Summer School in Data Science 2023

Thời gian: Từ 08:30:03/08/2023 đến 17:30:06/08/2023

Địa điểm: VNUHCM, University of Science, 227 Nguyen Van Cu Street, District 5, HCMC.

Bài giảng đại chúng: Is Mathematics Unreasonably Effective? Why

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00 Ngày 03/08/2023

Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức)..