Hoạt động khoa học

Sequential recommendation via modeling basket sequences

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 19/09/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Đức Trọng

Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”

Thời gian: Từ 08:00:03/09/2019 đến 17:00:04/09/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Machine Learning Day

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 24/08/2019

Địa điểm: Tại hội trường T45, Đại học thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Summer school on Mixed Model Prediction

Thời gian: Từ 09:00:22/08/2019 đến 17:00:23/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Poncelet games, confinement of algebraic integers, and hyperbolic Ax-Schanuel.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 22/08/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Yves Andre (Institut de Mathématiques de Jussieu, France) https://webusers.imj-prg.fr/~yves.andre/

READING SEMINAR ON "MINIMAL HYPERSURFACES WITH A SINGULAR SET"

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 19/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 28/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 03/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 10/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 17/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 24/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 07/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 20/08/2019, 14:00 đến 16:50 ngày 21/08/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

VIASM Annual Lectures

Thời gian: Từ 08:30:19/08/2019 đến 11:45:21/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Hội thảo hàng năm 2019 (VIASM Annual Meeting 2019)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 17/08/2019

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..

Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jintai Ding - University of Cincinnati

Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HASCV 2019)

Thời gian: Từ 08:30:13/08/2019 đến 17:00:16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.