Hoạt động khoa học

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:30:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .

High-dimensional approximation and applications

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 01/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 08/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 15/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 22/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 29/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Dũng (Viện CNTT, Đại học Quốc gia HN), Nguyễn Văn Kiên (ĐH Giao thông vận tải), Nguyễn Anh Ngọc (ĐH Giao thông vận tải)

Mini-course: An Introduction to Schemes

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 05/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 12/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 19/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 26/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 16/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

Thời gian: Từ 08:30:08/06/2022 đến 17:00:12/06/2022

Địa điểm: Online và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)

Thời gian: 20:00 đến 21:30 ngày 03/03/2022, 19:30 đến 21:00 ngày 07/04/2022, 21:00 đến 22:00 ngày 12/05/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 02/06/2022,

Địa điểm: Online.

KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 22/05/2022, 08:00 đến 17:00 ngày 29/05/2022,

Địa điểm: Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên.

Lorentzian property of Schur polynomials

Thời gian: 08:30 đến 11:30 ngày 23/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 26/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Introduction to DNA Constrained Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/05/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Some classical results about integral closures

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 17/05/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 24/05/2022,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học