Hoạt động khoa học

Một số vấn đề về chọn mẫu trong nghiên cứu Khoa học xã hội

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: ThS.Hoàng Thế Kỷ - Liên minh tổ chức Đa dạng sinh học và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế

Information Propagation Problems in Online Social Networks: Applications, Challenges and Approximation algorithms

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Phạm Văn Cảnh - Trường Đại học Phenikaa

Các bài toán tuyến tính dạng nón - Conic Linear Programs

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 07/10/2021, 14:30 đến 16:00 ngày 14/10/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS Nguyễn Ngọc Luân - Trường ĐHSP Hà Nội

Hiện tượng nội sinh và ước lượng với biến công cụ

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Trần Thị Tuấn Anh - Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Pontryagin’s principle for optimal control problem governed by 3D Navier-Stokes-Voigt equations

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 13/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS Trần Minh Nguyệt - Trường ĐH Thăng Long

FRACTIONAL HALANAY INEQUALITIES REVISITED: A GLOBAL OPTIMAL FORMULATION VIA THE SUBMULTIPLICATION OF MITTAG-LEFFER FUNCTIONS

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 13/10/2021

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Như Thắng

Estimates for Gaussian curvature of Riemann surfaces and related problemsd

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 12/10/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Pham Hoang Ha - Hanoi National University of Education

Thư viện tidyverse trong phần mềm R

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Trịnh Thị Hường - Trường Đại học Thương mại

Long-time behavior of random 3D globally modified Navier-Stokes equations driven by colered noise

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 06/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Bùi Kim My - Trường ĐHSP Hà Nội 2

Hội thảo “Đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu như thế nào?”

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 Ngày 25/09/2021

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..