Hoạt động khoa học

Trường hè Toán học năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Miền Bắc: Trường THPT chuyên Hùng Vương,Miền Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi Toán đợt 2, năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, 292 Đ. Nguyễn Tất Thành, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Summer school in PDE and applications 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:27/07/2024

Địa điểm: Saigon University, HCM city.

Khoá bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Miền Bắc: Trường THPT chuyên Hùng Vương, Miền Nam: Trường Đại học Đà Lạt Số 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt.

Seminar: On a conjecture of Kuhn-Lloyd about the Morava K-theory of real Grassmannians

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 18/07/2024

Địa điểm: Phòng C101, VIASM.

Mini-course: Mathematical Problems in Kinetic Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2024 đến 12:00:19/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Mini-course: Methods in Nevanlinna theory and complex hyperbolicity

Thời gian: Từ 08:00:16/07/2024 đến 17:00:17/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Mini-course: An introduction to the theory of wave and kinetic equations

Thời gian: Từ 09:00:16/07/2024 đến 16:30:17/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2024 đến 17:00:19/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo thường niên 2024 (VIASM Annual Meeting 2024)

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30 Ngày 13/07/2024

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.