Hỗ trợ

Thông tin tuyển chọn nghiên cứu viên và nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc) năm 2025.

Call-for-proposal_2025-1-.jpg

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2025 tới các nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm).

Ứng viên là những nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân ở trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực các khoa học Toán (bao gồm cả khoa học tính toán, thống kê, khoa học dữ liệu, mật mã…). Trưởng nhóm nghiên cứu không đồng thời là chủ trì đề tài thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (đề tài đang thực hiện trong năm 2025).

  • For English announcement, see here 

1. Nhóm nghiên cứu 

Viện khuyến khích nghiên cứu viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế nghiên cứu viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Khuyến khích các ứng viên nữ nộp hồ sơ đăng ký.
Hội đồng khoa học của Viện sẽ căn cứ vào hồ sơ của ứng viên để đánh giá và xếp các nghiên cứu viên theo 5 vị trí: Chuyên gia cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp, Nghiên cứu viên chính, Nghiên cứu viên và Nghiên cứu viên trẻ.

2. Nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc) 

  • Năm 2025, Viện tuyển chọn tối đa 05 vị trí nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc) dành cho các nhà khoa học trẻ, đã bảo vệ tiến sĩ sau ngày 01/01/2019. 
  • Tiêu chuẩn và quyền lợi của nghiên cứu viên sau tiến sĩ giống như đối với nghiên cứu viên. Thời gian làm việc tại Viện tối đa là 1 năm và có thể được xem xét kéo dài thêm 1 năm nếu có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
  • Danh mục hồ sơ ứng viên sau tiến sĩ gồm: 1) Lý lịch khoa học và đề cương nghiên cứu; 2) Tối đa 02 thư giới thiệu (bằng tiếng Anh), do người giới thiệu gửi trực tiếp đến Viện; 3) Bản sao (scan) bằng tiến sĩ; toàn văn luận án tiến sĩ, và nhận xét của Hội đồng chấm luận án (nếu có).

Hồ sơ mục (1) được nộp trực tiếp trên hệ thống Đăng ký nghiên cứu viên. Hồ sơ mục (2) và (3) gửi trực tiếp tới hòm thư application@viasm.edu.vn, với tiêu đề thư: “VIASM2025-Tên ứng viên” trước thời hạn đăng ký.

3. Nộp hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu được nộp trên hệ thống Đăng ký nghiên cứu viên của Viện tại địa chỉ: rms.viasm.edu.vn. (Ứng viên đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng hệ thống RMS tại đây).

4. Quyền lợi và trách nhiệm đối với nghiên cứu viên 

Nghiên cứu viên được tạo điều kiện làm việc, tài trợ kinh phí nghiên cứu và được giữ nguyên lương tại cơ quan cử đi (nếu ứng viên thuộc các cơ quan đơn vị nhà nước). Mức lương căn cứ trên chức danh nghiên cứu tại Viện và mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Đối với nghiên cứu viên ở ngoài Hà Nội và từ nước ngoài, Viện có thể sắp xếp và tài trợ chỗ ở và đi lại.

Nếu thành viên của nhóm nghiên cứu không thể sắp xếp làm việc tối thiểu 2 tháng, Viện khuyến khích nhóm đề xuất mời dưới hình thức “Khách mời” hoặc “Học viên”, làm việc trong thời gian ngắn hạn. Viện khuyến khích nhóm cập nhật thông tin chi tiết về Khách mời/ Học viên ngay khi đăng ký hồ sơ nghiên cứu. Viện cũng xem xét mời và tài trợ cho Khách mời (đặc biệt là các nhà khoa học đang làm việc ở nước ngoài) hoặc Học viên do nhóm đề xuất để hợp tác nghiên cứu.

Trong thời gian nhóm nghiên cứu đến làm việc, Viện có thể hỗ trợ tổ chức các hoạt động khoa học (hội nghị, hội thảo, trường chuyên biệt…) theo đề xuất của nhóm. Các hoạt động khoa học có thể được đề xuất trong đề cương nghiên cứu, hoặc chậm nhất vào 30/6/2024 sau khi đề cương nghiên cứu được phê duyệt.

Nghiên cứu viên phải dành toàn bộ thời gian làm việc tại Viện theo thời gian được phê duyệt. Kết quả nghiên cứu thực hiện (toàn bộ hoặc một phần) trong thời gian làm việc tại Viện phải ghi rõ sự tài trợ của Viện.

5. Lưu ý về quy trình đăng ký 

  • Chỉ trưởng nhóm có quyền khởi tạo, mời thành viên và nộp hồ sơ đề tài trực tiếp trên hệ thống “Đăng ký nghiên cứu viên của Viện”;
  • Sau khi được Trưởng nhóm mời tham gia đề tài, mỗi thành viên sẽ được quyền truy cập vào Trang “Hồ sơ đề tài” của nhóm mình để cập nhật thông tin “Lý lịch khoa học” và bổ sung các thông tin khác liên quan đến đề tài (đăng ký tài trợ chỗ ở, đi lại…);
  • Đối với thành viên đã có tài khoản trên hệ thống RMS, lý lịch khoa học, danh sách các công trình đã công bố tính đến thời điểm nộp hồ sơ cần được cập nhật.
  • Các thông tin liên quan đến đề cương nghiên cứu, đăng ký tài trợ của cá nhân và các thành viên nhóm nghiên cứu cần được cập nhật chính xác trước khi chính thức nộp hồ sơ đề tài trên hệ thống.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Liên hệ: Thông tin chi tiết xin liên hệ Cô Lê Thị Lan Anh, Email: application@viasm.edu.vn, điện thoại: +84 24 3623 1542, máy lẻ 159 trong giờ hành chính.