Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-BGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Bộ GD&ĐT về việc Xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán gửi tới các đơn vị hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng, như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: 01/6/2023-30/6/2023 được gia hạn đến 15/7/2023.

2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng:

  • 2.1. Yêu cầu về hồ sơ: Chi tiết tại Điều 5, Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.
  • 2.2. Nộp hồ sơ: Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi là nhà khoa học) thuộc đơn vị mình, chi tiết như sau:

  • 01 bộ hồ sơ điện tử nộp qua Hệ thống đăng ký xét tặng giải thưởng của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại địa chỉ: https://portal.viasm.edu.vn.
  • 01 bộ hồ sơ bản in gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Lưu ý: Bìa hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023.

Các tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 4399/QĐ-BGDĐT, 21/12/2023, phê duyệt Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023

Kết quả xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030 vòng chung khảo

Kết quả xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030 vòng sơ khảo