Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ năm 2025 của Chương trình Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (Chương trình Toán), chi tiết danh mục nhiệm vụ đặt hàng như sau:

  1. Hình học Lipschitz của các kì dị và ứng dụng trong lý thuyết không gian Sobolev
  2. Một số khía cạnh về gán phổ cho hệ điều khiển tuyến tính có hệ số phụ thuộc thời gian
  3. Dáng điệu nghiệm của một số mô hình tối ưu trong kinh tế, sinh học và các vấn đề liên quan
  4. Bài toán địa lý đối với các mặt đại số dạng tổng quát, các tập tiếp xúc của tập đại số và một số ứng dụng
  5. Một số vấn đề chọn lọc về bậc đối đồng điều và đồng cấu địa phương
  6. Bài toán ổn định cho lớp hệ phương trình vi/sai phân có trễ/có xung và điều khiển kích hoạt sự kiện
  7. Phát triển năng lực mô hình hoá toán học, kỹ năng tính toán và suy luận thống kê cho học sinh phổ thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục toán học hiện đại
  8. Xây dựng một số mã sửa lỗi lượng tử mới và tối ưu ứng dụng trong tính toán lượng tử
  9. Về vấn đề Fourier mở rộng/hạn chế cho một số đa tạp đại số và ứng dụng
  10. Dưới thác triển và xấp xỉ của các hàm m-điều hoà dưới trong lớp năng lượng phức có trọng

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 17/05/2024

- Phương thức nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp qua Hệ thống quản lý Nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại địa chỉ: https://portal.viasm.edu.vn/.

- Hướng dẫn đăng nhập Hệ thống quản lý Nghiên cứu khoa học và nộp hồ sơ: sơ: Xem tại đây

Tệp đính kèm:

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ năm 2025

Quyết định số 1201/QĐ-BGDĐT

Công văn số 1885/BGDĐT-KHCNMT

Quyết định số 4466/QĐ-BGDĐT

Thông tư số 03/2023/TT-BTC

Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN

Mẫu 06: Thuyết minh đề tài

Mẫu 07: Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ.