Cộng tác viên lâu dài

Phạm Hữu Tiệp

Đại học Arizona, Mỹ

Hồ Tú Bảo

Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản – JAIST

Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Lionel Schwartz

Đại học Paris 13, Pháp

Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ