Cộng tác viên lâu dài

Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Paris 13, Pháp

Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện trưởng Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Thomas Hales

University of Pittsburgh

Phan Dương Hiệu

Đại học Limoges (Cộng hòa Pháp)

Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ