Cộng tác viên lâu dài

Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện trưởng Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Lionel Schwartz

Đại học Paris 13, Pháp

Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ