Hoạt động trong tuần
20 tháng 8 2018 - 26 tháng 8 2018
21/08 13:30 - 15:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

22/08 13:30 - 15:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

23/08 13:30 - 15:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

15:30 - 17:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

24/08 09:00 - 11:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

13:30 - 15:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

15:30 - 16:30 Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics

Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội