Tin tức nổi bật
Đăng ký tham dự hội thảo tại phía bắc: tại đây
Danh sách đại biểu tham dự tại phía Nam: tại đây
Hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học và những người quan tâm đến thực trạng nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học tại các trường đại học. Kiến nghị về các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy Thống kê Toán học để cho môn học hữu ích cả về lý thuyết lẫn thực hành.
Chi tiết về Hội thảo xem tại: tại đây
Thứ trưởng Bùi Văn Ga phát biểu tại Hội thảo “Giảng dạy, sách và tài liệu học Toán cho các ngành đào tạo kinh tế, tài chính – ngân hàng” năm 2014
Chuyên mục được quan tâm
Thư viện VIASM Thư viện VIASM hiện đang có hơn 800 đầu sách, tài liệu, tạp chí.
Nhóm nghiên cứu Thông tin về các nhóm nghiên cứu tại Viện
Bài giảng đại chúng Các hoạt động phổ biến kiến thức của Viện
Bản tin và báo cáo hàng năm của Viện Các bản tin, báo cáo thường kỳ
Hội thảo hàng năm Hoạt động định kỳ của Viện theo mô hình của semina Bourbaki
Chương trình quốc gia

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, GS. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Thành lập và tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. >> Website của Chương trình.
Bồi dưỡng giáo viên.
Bồi dưỡng học sinh, sinh viên.
Tin vắn

- Xét thưởng công trình: nộp hồ sơ trước ngày 30/10/2015.
- Đăng ký dự Hội thảo và Tập huấn Thống kê toán học: phía Nam trước ngày 15/11/2015, phía bắc trước ngày 25/11/2015.
- Call for Applications IMU-CDC.
- Trường SEAMS.
- Thông tin Toán học Số 2 (Tập 1​9 - 201​5) hiện đã hoàn thành và bạn đọc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của Hội Toán học.