Tin tức nổi bật
Chiều ngày 7/4/2015, tại Hội trường B4, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã khai mạc khóa học ngắn hạn “Thống kê cơ bản và ứng dụng” do GS. Benoit Truong từ Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp giảng dạy. Đây là hoạt động nối tiếp các bài giảng trong lĩnh vực Lý thuyết Xác xuất và Thống kê toán học năm 2015 của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
>> Chi tiết
GS. Benoit Truong trong giảng bài giảng đầu tiên
Chuyên mục được quan tâm
Thư viện VIASM Thư viện VIASM hiện đang có hơn 800 đầu sách, tài liệu, tạp chí.
Nhóm nghiên cứu Thông tin về các nhóm nghiên cứu tại Viện
Bài giảng đại chúng Các hoạt động phổ biến kiến thức của Viện
Bản tin và báo cáo hàng năm của Viện Các bản tin, báo cáo thường kỳ
Hội thảo hàng năm Hoạt động định kỳ của Viện theo mô hình của semina Bourbaki
Chương trình quốc gia

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, GS. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Thành lập và tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. >> Website của Chương trình.
Bồi dưỡng giáo viên.
Bồi dưỡng học sinh, sinh viên.