Hoạt động trong tuần
19 tháng 6 2017 - 25 tháng 6 2017
19/06 09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

20/06 09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

09:30 - 12:00 Một số tính chất của trường hàm đại số vi phân một biến

C2-714

21/06 09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

09:00 - 11:00 Normal families of meromorphic functions and Cartan's second main theorem for holomorphic curves intersecting one hypersurface

C2-714, VIASM

22/06 08:30 - 17:30 Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Tuần Châu, Quảng Ninh

09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

23/06 08:30 - 17:30 Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Tuần Châu, Quảng Ninh

09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

09:30 - 12:00 A character formula for gl(m|1) representations labelled by composite partitions

C2-714

24/06 08:30 - 17:30 Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Tuần Châu, Quảng Ninh

09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

25/06 08:30 - 17:30 Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Tuần Châu, Quảng Ninh

09:00 - 17:00 Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.