Tin tức nổi bật
Với mục tiêu nhằm quảng bá vai trò của Toán học và mối liên hệ của Toán học với các ngành khoa học, chiều ngày 16/1/2015, tại Hội trường 702, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra bài giảng đại chúng “Học máy trong mạng lưới thông minh: làm sao để thiết bị thông minh thực sự thông minh”. Bài giảng do ông Sonny Vũ, CEO của Misfit Wearables trình bày.
>> Chi tiết
Ông Sonny Vũ trong bài giảng của mình tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Chuyên mục được quan tâm
40 năm Việt Nam - IMO Hoạt động kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham gia IMO
Nhóm nghiên cứu Thông tin về các nhóm nghiên cứu tại Viện
Bài giảng đại chúng Các hoạt động phổ biến kiến thức của Viện
Bản tin và báo cáo hàng năm của Viện Các bản tin, báo cáo thường kỳ
Hội thảo hàng năm Hoạt động định kỳ của Viện theo mô hình của semina Bourbaki
Chương trình quốc gia

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, GS. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Thành lập và tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. >> Website của Chương trình.
Bồi dưỡng giáo viên.
Bồi dưỡng học sinh, sinh viên.