Tin tức nổi bật
Viện Hàn lâm Khoa học Na Uy vừa quyết định trao Giải thưởng Abel năm 2014 cho nhà Toán học người Nga Yakov G. Sinai (78 tuổi) thuộc Đại học Princeton, Mỹ, và Viện Vật lý lý thuyết Landau, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, "vì những cống hiến nền tảng cho Lý thuyết hệ động lực, lí thuyết ergodic, và vật lí toán".
>> Chi tiết
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Na Uy, Nils Chr. Stenseth, công bố GS. Yakov G.Sinai được nhận giải thưởng Abel 2014
Chuyên mục được quan tâm
Hội thảo hàng năm Hoạt động định kỳ của Viện theo mô hình của semina Bourbaki
Nhóm nghiên cứu Thông tin về các nhóm nghiên cứu tại Viện
Bài giảng đại chúng Các hoạt động phổ biến kiến thức của Viện
Bản tin và báo cáo hàng năm của Viện Các bản tin, báo cáo thường kỳ
Thông tin toán học Nội san của Hội Toán học Việt Nam
Chương trình quốc gia

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, GS. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Thành lập và tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. >> Website của Chương trình.
Bồi dưỡng giáo viên.
Bồi dưỡng học sinh.