Tin tức nổi bật
Sáng 1/8, Quỹ đầu tư Formation 8, dự án First phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và công ty 5DESIRE đã tổ chức cuộc thi Hackathon Việt Nam 2014 tại Hà Nội và TP HCM.
>> Chi tiết
Bộ trưởng Nguyễn Quân - Bộ Khoa học và Công nghệ
Chuyên mục được quan tâm
Hội thảo hàng năm Hoạt động định kỳ của Viện theo mô hình của semina Bourbaki
Nhóm nghiên cứu Thông tin về các nhóm nghiên cứu tại Viện
Bài giảng đại chúng Các hoạt động phổ biến kiến thức của Viện
Bản tin và báo cáo hàng năm của Viện Các bản tin, báo cáo thường kỳ
Chương trình quốc gia

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, GS. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Thành lập và tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. >> Website của Chương trình.
Bồi dưỡng giáo viên.
Bồi dưỡng học sinh, sinh viên.