TRƯỜNG HÈ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023

Thời gian: 08:00:14/08/2023 đến 17:00:18/08/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội.

1. Mục đích: Chương trình kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho sinh viên (Research Experiences for Undergraduates – REU) là chương trình hoạt động hè khá phổ biến tại các trường đại học của Mỹ từ những năm 80 của thế kỷ trước. Khi tham gia chương trình này, sinh viên được tài trợ hoàn toàn và được tạo điều kiện làm quen với nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó có Toán học.

Trong chương trình đào tạo các ngành Toán học tại các trường đại học ở Việt Nam, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của các đơn vị đào tạo. Tuy nhiên, những hoạt động này mới chỉ dừng lại trong phạm vi của các khoa hay các trường riêng biệt, chưa có tính kết nối giữa cộng đồng các nhà toán học và sinh viên giữa các trường.

Nằm trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cùng với 3 khoa: Khoa Toán – Tin, Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh; Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội và Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ tổ chức Trường hè sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 (VIASM REU 2023). Tại trường hè này, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản nhất trong nghiên cứu và được tiếp cận với những hướng nghiên cứu thời sự thông qua một số bài giảng của các chuyên gia hàng đầu trong cả nước. Đặc biệt, tại trường hè kinh nghiệm nghiên cứu khoa học này, các bạn sinh viên sẽ được làm quen với những kỹ năng nghiên cứu cơ bản và được trình bày những kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng gồm các thầy có chuyên môn.

2. Đối tượng: Sinh viên từ ba khoa Toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn và một số trường đại học khu vực miền Bắc.

3. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Từ ngày 14 - 18 tháng 8 năm 2023
 • Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội.

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội (VNU-HUS).

5. Ban Chương trình 

 • PGS.TS. Ngô Quốc Anh, Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội, Trưởng ban;
 • PGS.TS. Mai Hoàng Biên, Trường ĐHKHTN - ĐHQG TP Hồ Chí Minh;
 • TS. Hoàng Nam Dũng, Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội;
 • PGS.TS. Lê Công Trình, Trường Đại học Quy Nhơn.

6. Số lượng dự kiến: 50 sinh viên

  7. Liên hệ:

  • Hoàng Anh Quân, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, điện thoại: 0904.509.335.
  • Nguyễn Hồng Hạnh, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, điện thoại: 0987.607.485.