KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2023 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:00 đến 16:30 ngày 10/12/2023, 08:00 đến 17:00 ngày 16/12/2023, 08:00 đến 17:00 ngày 17/12/2023,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian: 09-10/12/2023 và 15-17/12/2023 (09-10/12/2023: học trực tuyến, 15-17/12/2023: học trực tiếp).

Đơn vị tổ chức

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
 • Mạng lưới Thống kê ứng dụng Việt Nam (VASN)

Mục tiêu và nội dung:

Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị và củng cố các kiến thức cơ bản về thống kê và vận dụng phần mềm R để phân tích, xử lý dữ liệu. Khóa học cũng bao gồm một chuyên đề về thiết kế thí nghiệm. 

Khoá bồi dưỡng tập trung vào một số nội dung:

 • Kỹ thuật sử dụng thư viện tidyverse và gói ggplot2 để thiết kế các bảng và biểu đồ phản ánh một cách sinh động các đặc điểm thống kê của mẫu số liệu;
 • Sử dụng phần mềm R để giải quyết vấn đề tìm khoảng ước lượng, kiểm định giả thuyết cho tham số, hồi quy và xác định phân phối của dữ liệu;
 • Thiết kế thí nghiệm 
 • Học viên sẽ được hướng dẫn làm việc theo nhóm để thực hành xử lý số liệu thực tế bằng phần mềm thống kê R qua các dự án cụ thể.

Ban tổ chức

 • PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 • PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Ban Chương trình

 • PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • TS. Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Giảng viên 

 • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội
 • TS. Đỗ Văn Cường, Đại học Bách khoa Hà Nội 
 • TS. Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
 • TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Thương mại 
 • TS. Ngô Thị Thanh Nga, Trường Đại học Thăng Long
 • TS. Nguyễn Thị Nhung, Trường Đại học Thăng Long
 • TS. Phạm Đình Tùng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Liên hệ: Đặng Lê Hoàng Anh, điện thoại 024.3623.1542 (trong giờ hành chính), email: dlhanh@viasm.edu.vn