Thông tin tài trợ

1. Đối với tất cả học viên

- Miễn học phí và tài trợ học tài liệu;

- Học viên được tài trợ ăn trưa, nước uống trong thời gian diễn ra Khóa bồi dưỡng trực tiếp.

2. Đối với học viên ngoài thành phố Hà Nội

- Tài trợ vé đi lại hai chiều từ nơi ở/đơn vị công tác đến thành phố Hà Nội: Vé ô tô/ hoặc tàu thống nhất/vé máy bay theo giá thực tế phát sinh nhưng không quá định mức vé tàu nằm mềm điều hoà (khoang 6 người);

- Chỗ ở: phòng đôi tiêu chuẩn 2 người/1 phòng trong thời gian diễn ra Khóa bồi dưỡng trực tiếp.