Chương trình dự kiến

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Thứ bảy, 09/12 

(trực tuyến)

8:30 - 11:30

Giới thiệu phần mềm R và Thống kê mô tả trên R

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai (8h30-10h)

TS. Ngô Thị Thanh Nga (10h15-11h30)

13:30 - 16:30

Khoảng tin cậy và kiểm định tham số trong R

Giới thiệu dự án

TS. Đỗ Văn Cường (13h30 - 16h00)

TS. Phạm Đình Tùng (16h - 16h30)

Chủ nhật, 10/12

(trực tuyến)

8:30 - 11:30

Kiểm định tính độc lập, kiểm định về phân phối của tổng thể

Kiểm định chi-bình phương trong R

TS. Nguyễn Thị Nhung

13:30 - 16:30

Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển 

Thảo luận đề tài với giảng viên

PGS.TS Đào Thị Thanh Bình


Thứ 6, 15/12

(trực tiếp)

8:30-8:45

Khai mạc

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Mạng lưới Thống kê Ứng dụng Việt Nam (VASN)

10:00-11:30

Giới thiệu về DOE

ANOVA 1 nhân tố - CRD

TS. Hoàng Văn Hà

13:30 - 16:30

Blocking. Introduction to factorial design

TS. Hoàng Văn Hà

Thứ 7, 16/12

(trực tiếp)

8:30 - 11:30

Thiết kế sàng lọc

TS. Phạm Đình Tùng

13:30 - 16:30

Thiết kế sàng lọc 

TS. Phạm Đình Tùng

Chủ nhật, 17/12

(trực tiếp)

8:30 - 11:30

Làm việc nhóm

Thảo luận đề tài với giảng viên

PGS.TS Đào Thị Thanh Bình 

TS. Đỗ Văn Cường

TS. Hoàng Văn Hà

TS. Trịnh Thị Hường

PGS. TS. Ngô Hoàng Long

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 

TS. Ngô Thị Thanh Nga

TS. Nguyễn Thị Nhung

TS. Phạm Đình Tùng

13:30 - 16:30

Báo cáo và đánh giá kết quả học tập

Trao chứng chỉ 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Mạng lưới Thống kê Ứng dụng Việt Nam (VASN)